Početak radova na adaptaciji ambulante porodične medicine Travnička

FOTO: Dom zdravlja Zenica

JU „Dom zdravlja“ Zenica obaviještava javnost i naše pacijente da će dana 24.10.2022. godine započeti radovi na adaptaciji ambulante porodične medicine Travnička.

Zbog izvođenja radova na adaptaciji ambulante porodične medicine Travnička, navedena ambulanta će dana 21.10.2022. godine raditi u periodu od 700 sati do 1300 sati.

U periodu od dana 24.10.2022. godine do završetka postupka adaptacije, rad za pacijente koji se liječe u ambulanti porodična medicina Travnička bit će organizovan u prostorijama ambulante porodična medicina Centar, u ul. Fra Ivana Jukića br. 4 u Zenici u radnom vremenu od 700 sati do 2000 sati.

Radovi na adaptaciji ambulante porodične medicine Travnička planirano je da se završe u roku od 60 dana.

Molimo naše pacijente za razumjevanje u periodu izvođenja radova na adaptaciji Ambulante porodične medicine Travnička.

Nakon završene adaptacije, naši pacijenti imat će bolje uslove za liječenje u ambulanti porodične medicine Travnička.

dzz.ba