Počelo podnošenje zahtjeva za dječiji dodatak u JU Centar za socijalni rad Zenica

U JU Centar za socijalni rad Zenica počelo je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dječiji dodatak, a koji je po novom Zakonu izjednačen u svim kantonima FBiH.

Usvajanjem Zakona o materijalnoj podršci porodicama, djeca iz porodica slabijeg imovinskog stanja i socijalno- ugroženih porodica, kao i djeca sa teškim ili težim oboljenjima imaće pravo na dječiji dodatak u mjesečnom iznosu od 103,17 KM do navršene 18. godine života.

Direktor JU Centar za socijalni rad Zenica Muamer Mehić ističe da će biti dosta promjena, kada je u pitanju sticanje prava na ovaj vid pomoći, obzirom da po novom Zakonu u prihode domaćinstva ulaze i naknade po osnovu invaliditeta te porodiljne naknade,. Zbog toga očekuje da će se broj korisnika smanjiti.

U praksi bi to značilo da za ostvarenje prava na dječiji dodatak mjesečna primanja po članu porodice neće moći iznositi više od 40 posto najniže plate, što je trenutno 217,20 KM. Na primjer, da bi se ostvarilo pravo na dječiji dodatak, prihod tročlanog domaćinstava ne može biti veći od 651,6 KM, četveročlanog od 868,8 ili petočlanog od 1.086 KM.

„Oni koji ne budu ostvarili pravo po novom Zakonu, imat će pravo na dječiji dodatak za septembar i oktobar po kantonalnom propisu“, kazao je Mehić.

Apeluje na građane da nepotpune prijave neće primati, te da će Centar dio dokumentacije prikupiti po službenoj dužnosti, a ostatak podnosioci zahtjeva.

Podsjetimo, početkom jula tekuće godine na snagu je stupio Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Resorno ministarstvo procjenjuje da će ovim zakonom svako dijete u Federaciji BiH koje dolazi iz socijalno-ugrožene porodice do svoje 18. godine dobiti oko 25.000 KM pomoći, a bit će obuhvaćeno oko 80.000 djece u FBiH.

Zakon garantuje da će se dječji dodatak povećavati godišnje, kako bude dolazilo do redovnog usklađivanja najniže plate.  (M.H.)