Povećanje egzistencijalnih naknada za pripadnike boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja u Vladi Zeničko dobojskog kantona izdvojilo je ove godine sedam miliona konvertibilnih maraka za egzistencijalnu naknadu pripadnika boračke populacije koji se nalaze na evidenciji Službi za zapošljavanje.

Korisnici egzistencijalnih naknada do sada su za svaki mjesec učešća u ratu dobijali četiri konvertibilne marke,  a novom odlukom taj bi iznos bio povećan na pet konvertivilnih maraka.  Podnošenje zahtjeva je u toku a prema riječima Fahrudina Čolakovića, kantonalnog ministra za boračka pitanja, prve uvećane naknade trebale bi biti isplaćene u decembru ove godine. “Već su sredstava obezbijeđena i očekujemo da će to povećanje stupiti na snagu odmah nakon što se reguliše Zakonom, a vjerujem da će to biti decembru. Izmjenama Zakona uvode se novi korisnici a to su supružnici umrlih demobilisanih boraca te će i oni biti uključeni u budžet, a sa 24 mjeseca smanjen je period proveden u Armiji na 12 mjeseci”, dodao je Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja u Vladi ZDK.  Ovo pravo do sada je koristili oko 3 500 korisnika, a novim olakšicama očekuju oko 1 500 novih korisnika. (B.D.)