Provjerili smo hoće li isplata naknada za porodilje početi na vrijeme

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Azra Sinanović nedavno je iznijela prigovor na rad JU Centar za socijalni rad Zenica, kada su u pitanju rokovi za izmjenu postojećih i izradu novih rješenja za porodilje po novom zakonu.

Zamjerka je bila usmjerena na podatak da je većina centara za socijalni rad u ovom kantonu izvršila izmjene rješenja kojim se porodilje uvode u pravo na porodiljnu naknadu u iznosu od 1.000 KM, izuzev zeničkog.

Muamer Mehić, direktor JU Centar za socijalni rad Zenica tvrdi da su ispoštovali sve zakonske rokove, te da neće doći do kašnjenja kada su u pitanju izrade novih, te zamjene postojećih rješenja o porodiljskim naknadama u vrijednosti od 1.000 KM.

“Centar za socijalni rad Zenica je u petak, 30.9. uradio kompletan posao, i u ponedjeljak smo već korisnice počeli pozivati da preuzmu svoja rješenja. Plan nam je da već sutra (petak, op.a.) prema Kantonu pošaljemo trebovanje sredstava za isplatu, koja bi trebala  biti početkom mjeseca novembra, kakva je do sada bila praksa kada su u pitanju isplate porodiljskih naknada ”, kazao je Mehić.

Napominje da su imali oko 1.000 zahtjeva, 400 rješenja je trebalo uraditi za korisnice koje su to pravo ostvarile prije 1.septembra, a kako kaže imali su i oko 600 novih zahtjeva do početka ovoga mjeseca.

“Uradili smo veći dio posla, ostalo je nekih 100 rješenja, u pitanju su nove korisnice koje ranije nisu ostvarivale ovo pravo, ali i to ćemo završiti do kraja naredne sedmice”, kaže Mehić.

Ministrica Sinanović podsjeća da je primjena pomenutog Zakona počela od 1. septembra, ali da rok od 45 dana za usklađivanje rješenja centara nije trebao biti vodilja socijalnim službama, jer su ih još u maju pozvali na organizaciju poslova, kako ne bi došlo do kašnjenja.

“Prema informacijama koje imamo od jutros, centri za socijalni rad su se izjasnili da su uradili obaveze za rješenja za zaposlene i nezaposlene porodilje i zahtjeve koje su podnijele porodilje koje nisu ispunjavale uslove po prethodnom zakonu”, kazala je danas ministrica Sinanović.

Sinanović napominje da od 01.01. 2022. godine sve porodilje ulaze u pravo na porodiljsku naknadu, ali da će se samo po službenoj dužnosti mijenjati rješenja, te da oko 3.300 porodilja na području ZDK ostvaruje pravo na porodiljsku naknadu.

 “Vjerujem, ukoliko centri na vrijeme dostave trebovanja, da ćemo do kraja otobra moći spustiti naloge, tako bismo mogli imati jednu naknadu koja bi išla do 5. i druga koja bi išla do kraja oktobra mjeseca ”,  potcrtava ministrica Sinanović. (M.H.)