26. septembar – Dan čistih planina

Planine imaju najvažniju ulogu u očuvanju života na našoj planeti iz više razloga. Njene šume predstavljaju stanište za floru i faunu. Poznato je da jedno staro drvo svojim korijenima može da apsorbuje/upije do 300 l kišnice.

I to je uzrok nastanka izvora vode i nastanka planinskih potoka i rijeka. Život na planeti Zemlji je nezamisliv bez pitke vode jer od cjelokupne vode koja pokriva 75% površine na planeti samo 1% su slatkovodne vode, a ostale su slane morske vode i ledenjaci. Šume su stanište divljih zivotinja ali i od mahovine do stotine vrsta drveća i hiljade vrsta flore. Moramo čuvati šume koje pokrivaju 53% teritorije naše domovine. To se može postići sa povećanjem procenta zaštićenih područja sa sadašnjih 3% na 16 % teritorije što od nas zahtjeva EU. I upravo zbog toga treba pod hitno proglasiti PARK PRIRODE BABINA autora ekologa prof. Akifa Smajlovića. Planine ili gore imaju posebno značenje sa religijskog aspekta jer su sve objave monoteističkih religija vezane za njih. Na posljednjem popisu 95 posto stanovnika se izjasnilo kao vjernici i to je razlog vise da vodimo računa o planinama.

Čuvajmo planine i kada se vraćamo sa izleta, obavezno sa sobom ponesimo otpad do najbližeg kontejnera!

Zenica 26.9.2022 god.

Predsjednik UG EP OTPOR,  ekolog prof. Akif Smajlović