“Almy” Zenica: Konkurs za prijem u radni odnos za menadžera ugostiteljstva

Kompanija „ALMY“ d.o.o. Zenica raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Pozicija: Menadžer ugostiteljstva

Broj izvršilaca: 1

Lokacija: Zenica

Uslovi:

•VSS

•Minimalno 5 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;

•Odlično poznavanje MS Office

•Kreativnost i inovativnost;

•Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu.

Opis poslova:

•Upravlja poslovnim aktivnostima sektora i podređenih organizacionih dijelova

•Odgovara za ostvarenje plana rada i budžeta sektora

•Sačinjava i predlaže plan rada sektora i podređenih organizacionih dijelova

•Podnosi mjesečno izvještaj o ostvarenju finansijskih ciljeva (budžeta)

•Podnosi mjesečno izvještaj o ostvarenju nefinansijskih ciljeva

•Brine se o poštivanju zakonitosti rada, dobrih poslovnih odnosa i internih pravila kompanije

•Brine se i o svim drugim aktivnostima koje utječu na poslovanje kompanije, njenu reputaciju i položaj na tržištu

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objave.

CV i motivaciono pismo dostaviti na e-mail: posao@almy.ba sa naglaskom „Menadžer ugostiteljstva“

Samo kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani za intervju.