Izvršni odbor NS FBiH donio odluku o načinu odigravanja futsal takmičenja u NS FBiH

FOTO: UEFA

Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije BiH na jučerašnjoj sjednici razmatrao je pitanje futsal takmičenja na nivou Nogometnog saveza Federacije BiH u takmičarskoj sezoni 2022/2023.

Razmatrajući i cijeneći sve raspoložive činjenice i stanje u klubovima, Izvršni odbor NS FBiH je u cilju smanjenja troškova donio odluku da se futsal takmičenje na nivou Federacije BiH odvija u identičnoj formi kao prethodne takmičarske sezone, odnosno u četiri grupe prema regionalnoj podijeljenosti. Prvu futsal ligu Federacije BiH u takmičarskoj sezoni 2022/2023. činit će klubovi koji su se u prethodnoj takmičarskoj sezoni takmičili u Prvoj futsal ligi FBiH, novoformirani klubovi te klub koji je ispao iz takmičenja Premijer futsal lige BiH. Klubovi koji su se u prethodnoj takmičarskoj sezoni takmičili u Prvoj futsal ligi Federacije BiH obavezni su u Nogometni savez Federacije BiH najkasnije do 15.09.2022. godine dostaviti prijavu za takmičenje, dok je kantonalnim/županijskim nogometnim savezima ostavljena mogućnost da do ostavljenog datuma izvrše prijavu novoformiranih klubova. U zavisnosti od broja prijavljenih klubova, Izvršni odbor NS FBiH će odrediti datum početka nove takmičarske sezone u Prvoj futsal ligi FBiH.

NSF BIH