Prve naknade za porodilje u novembru

Da će i zaposlene i nezaposlene porodilje na području Zeničko-dobojskog kantona imati pravo na naknadu od 1000 maraka počev od 1. septembra sasvim je sigurno, ali će zbog poštivanja zakonske procedure isplata biti tek u mjesecu novembru.

Prema usvojenim izmjenama i dopunama teškim 33 miliona na godišnjem nivou porodiljne naknade će biti u ovom iznosu sve dok u kantonalnom budžetu ima sredstava. Dobra je stvar da se majkama koje rode blizance ili one koje rode treće i svako slijedeće dijete mjesečna porodiljna naknada se uvećava za 20 posto.

Prema riječima direktora Centra za socijalni rad Zenica Muamera Mehića izmjene i dopune zakona treba da usvoji kantonalna vlada na sjednici zakazanoj za 24. avgust.

To znači da ćemo onda čekati objavljivanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u službenim novinama najmanje osam dana i tek onda imamo rok od više od mjesec dana za izdavanjem novih i zamjenskih rješenja“, kaže on.

Sigurno je da ćemo imati velik broj zahtjeva da se taj posao što prije završi. Zakon je predvidio da u roku od 45 dana Centar po službenoj dužnosti uradi izmjenu postojećih rješenja s novim iznosima i rokovima do kada imaju pravo na naknadu, takoreći zamjenska rješenja, kao i nova za korisnice koje ćemo tek uvesti u pravo. Čekamo još i na instrukcije resornog ministarstva o tome šta će od dokumentacije biti potrebno novim korisnicama”, ističe Mehić.

U Zenici je trenutno oko 400 zaposlenih porodilja i svega pedesetak nezaposlenih, koje su do sada pravo na naknadu imale samo ukoliko im plata supružnika ne prelazi 50 posto prosječne plate u Federaciji.

Potrebno je još naglasiti da je predviđen način isplate po novim izmjenama Zakona sve dok postoje sredstva u budžetu, a kada ih ne bude, vraćamo se dosadašnjim propisima.

Problem Centrima za socijalni rad je i to što se sve odvija dosta brzo. Kada je u pitanju dinamika isplate ovih naknada, a s obzirom na činjenicu da porodilje imaju rok dva mjeseca od rođenja djeteta da predaju zahtjev isplata prvih porodiljnih naknada u iznosu od 1000 maraka biće u mjesecu novembru. Kažu problem je i što se sredstva iz Kantona prebacuju Gradskoj upravi, jer Centar za socijalni rad nema svoj račun , ali je za očekivati da datum isplate bude kao i do sada oko 10-og mjesecu. U Centru za socijalni rad Zenica očekuju redove porodilja i nastoje kažu da taj posao završe na najbezbolniji način.

Svima će nam biti potrebno strpljenja i ja pozivam sve korisnice porodiljnih naknada da prate sredstva informisanja, a mi ćemo se obratiti javnosti, svakako, putem web stranice naše ustanove, kao i društvene mreže Facebook”, dodaje direktor Centra za socijalni rad Zenica Muamer Mehić.

Dobra je stvar da se majkama koje rode blizance, ili one koje rode treće i svako slijedeće dijete mjesečna porodiljna naknada se uvećava za 20 posto. Pravo na porodiljnu naknadu nezaposlene porodilje do sada nisu imale ukoliko im mjesečna plata supruga prelazi iznos veći od 50% prosječne plate u Federacije BiH, što od septembra neće biti slučaj. (A. H.)