Po 100 KM pomoći Vlade FBiH dobiti će oko 100 hiljada korisnika boračko-invalidske zaštite, evo i kada

Isplata jednokratne novčane pomoć od po 100 KM Vlade Federacije Bosne i Hercegovine boračkim kategorijama trebalo bi da bude završena najkasnije do 10. septembra, rekao je za Faktor Mirza Terzo, pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja.

Pomoć će dobiti oko 100.000 korisnika, s tim da se 100 KM pomoći može dobiti samo po jednom osnovu.

Samo korisnici egzistencijalne naknade sa federalnog nivoa.

 

– Sada će oko 50.000 korisnika, koji su ujedno i penzioneri dobiti 100 KM kao penzioneri, ne kao boračke kategorije, jer ide po jednom osnovu. Ako finansije budu osigurale novac, ostalih 50 posto korisnika će biti isplaćeno u septembru. Puno je korisnika i sada se za sve fizički ne može stići.

Dakle, pomoć od po 100 KM dobit će svi pripadnici boračkih kategorija koji su na federalnom nivou bili na isplati za mjesec juni. Bilo je 103.900, kada smo iščistili spisak, to je oko 100.000 korisnika koji trebaju dobiti po 100 KM – rekao nam je Terzo.

Pitali smo da li će po 100 KM dobiti i korisnici egzistencijalne novčane naknade sa kantonalnog nivoa, koji su nezaposleni i mlađi od 57 godina.

– Neće. Pomoć će dobiti oni koji primaju egzistencijalnu naknadu sa federalnog nivoa, koji su se našli u mjesecu junu na našoj isplati – kaže Terzo.

Podsjeća kako je rok za isplatu jednokratne pomoći od po 100 KM Vlade FBiH 60 dana od stupanja na snagu Uredbe o pomoći stanovništvu.

Rok septembar

– Mi ćemo taj rok ispuniti. Sve bi trebalo da bude isplaćeno od 5. do 10. septembra – rekao nam je Terzo.

Jednokratnu novčanu pomoć iz boračko-invalidske zaštite dobit će, stoji u Uredbi, korisnici prava na ličnu invalidninu, na porodičnu invalidninu, prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu prava i odlikovanja i prava na novčanu egzstencijalnu naknadu koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje iz budžeta FBiH pod uvjetom da nisu penzioneri.

Osobe koje su korisnici više prava, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu.

Novčani iznos se dijeli na jednake dijelove u slučaju korisnika koji pravo na porodičnu invalidninu i mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja, ostvaruju kao sukorisnici.

Uredbu o programu pomoći stanovništvu usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena Vlada FBiH je usvojila 7. jula, a obuhvata niz mjera i usmjerena je na finansijsku i materijalnu podršku najugroženijim kategorijama stanovništva.

Faktor.ba