Djelimična izmjena cjenovnika Gradskog groblja Zenica

FOTO: Zenicainfo.ba

U Upravi JP Gradska groblja Zenica kažu da bi cjenovnik usluga uskoro mogao biti djelimično izmijenjen.

Prema riječima direktora Almira Sarajlića cjenovnik usluga JP Gradska groblja Zenica nije mijenjan više od 10 godina, tačnije od 2011-e. No zbog velikih ulaznih troškova uskoro će na sjednici Nadzornog odbora izraditi prijedlog za izmjene cijena nekih usluga Gradskih groblja. “Predložićemo povećanje cijena rezervacije grobnog mjesta, dok troškove održavanja ne bismo još mijenjali“, dodaje Sarajlić. (A. H.)