JP „ViK“ d.o.o. Zenica: Obavijest o otpisu zateznih kamata

FOTO: Zenicainfo.ba

Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica obavještava potrošače da je Nadzorni odbor dao saglasnost Upravi preduzeća da može vršiti otpis obračunatih zakonskih zateznih kamata po sudskim postupcima.

Odlukom Nadzornog odbora o definisanju uslova i postupka za otpis kamata propisano je da se mogućnost otpisa kamata odnosi na sve potrošače koji po jednom ili više sudskih postupaka u cjelosti izmire glavnicu i troškove postupka, kao i neutužena dugovanja, izuzev posljednja dva mjesečna računa. Otpis zakonskih zateznih kamata izvršit će se tek po zaključenju Sporazuma o izmirenju duga između potrošača i JP ViK d.o.o. Zenica. Odluka o definisanju uslova i postupka za otpis kamata će se primjenjivati do 31.12.2022. godine.

JP ViK d.o.o. Zenica ovim putem poziva potrošače da iskoriste ovu veliku pogodnost te da ostvare pravo na otpis zakonskih zateznih kamata.

Za konkretne informacije radi utvrđivanja visine dugovanja, uplatu, te otpis zakonskih zateznih kamata na raspolaganju je Pravna služba preduzeća, na adresi Školska broj 10.

zenica.ba