Početak praktičnog dijela obuke za 107 kadeta u Upravi policije MUP-a ZDK

Nakon završene teoretske obuke koja je organizovana u Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, dana 27.06.2022. godine u prostorijama Centra za obuku policijskih službenika, smještaj i rad Specijalne policijske jedinice i centralne arhive Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, upriličen je prijem i smotra 107 polaznika i nivoa osnovne policijske obuke za čin “Policajac”.

Ovim povodom prisutnim polaznicima, ispred Uprave policije MUP-a ZDK, u ime policijskog komesara Rusmira Šišića, obratio se načelnik Sektora uniformisane policije Vahidin Topalović. Tom prilikom, kadetima je iskazao dobrodošlicu u Upravu policije MUP-a ZDK nakon čega ih je upoznao sa ciljevima i izazovima sa kojima će se susretati prilikom obavljanja praktične obuke kao i očekivanjima koje je Uprava policije postavila u pogledu ostvarivanja profesionalnih ambicija te obavljanja časnog policijskog poziva.
Također, iskazana je potreba da odnos kadeta prema mentorima i svim drugim policijskim službenicima bude sa punim poštovanjem, strogo profesionalan i kolegijalan te da svoje svakodnevne obaveze ispunjavaju odmah i bez odlaganja.
Uprava policije MUP-a ZDK je odredila 35 mentora praktične obuke, koji će organizovati izvođenje praktične obuke za polaznike koji su raspoređeni po policijskim stanicama na području Zeničko-dobojskog kantona.
Kroz praktičnu fazu obuke, koja se odvija u skladu sa sačinjenim nastavnim planom i programom, polaznici će usvojiti osnovna znanja i vještine koje se odnose na izvršavanje službenih poslova i zadataka.
Odsjek za odnose sa javnošću,
analitiku i planiranje