Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice traži hitno ukidanje poskupljenja penzionerske karte

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica, a nakon saznanja da je došlo do poskupljenja penzionerskih karata, uputila je dopis privrednim društvima “Prevoz putnika” d.o.o. Zavidovići, “Babić-Bisstours” d.o.o. Zenica i “Bosmekni-Trans” d.o.o. Zenica da, ukoliko su navodi iz medija tačni, cijenu penzionerske karte hitno vrate u okvire koji su propisani zaključenim Ugovorom, Aneksom i Zaključkom Gradskog vijeća Zenica budući da im resorna služba nije dala saglasnost za bilo kakvo povećanje cijena.

Inače, prema zahtjevu prijevoznika na sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 17. marta 2022. godine, razmatrano je povećanje cijene karata. Tada je Gradsko vijeće Zenica donijelo Zaključak kojim se dala privremena saglasnost na povećanje jediničnih cijena karata (na period do 90 dana dok se ne sagledaju mogućnosti prestanka konstantnog povećanja cijena naftnih derivata i drugih troškova neophodnih za obavljanje ove djelatnosti), te zabranjuje povećanje cijena đačkih, studentskih i penzionerskih karata.

Slijedom odredbi Zaključka Gradskog vijeća, sa prijevoznicima je 24. marta 2022. godine zaključen Aneks Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika u Gradu Zenica, a članom 2. istog Aneksa je utvrđeno da cijene karata ne mogu biti veće od cijena na koje je data saglasnost nadležnog organa.

Shodno svemu navedenom, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica hitno je zatražila da se stavi van snage poskupljenje cijena penzionerskih karata sve do sticanja uslova i provođenja zakonske procedure za njihovo eventualno povećanje.