U aprilu u BiH 81,7 hiljada turista, ostvareno 165,9 hiljada noćenja

foto: Ilustracija

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 39,3 posto dok je 60,7 posto bilo učešće stranih turista.

U Bosni i Hercegovini u aprilu 2022. godine turisti su ostvarili 81.701 posjetu, što je manje za 2,1 posto u odnosu na mart 2022. i za 129 posto više u odnosu na april 2021. godine. Turisti su i aprilu ostvarili 165.903 noćenja, što je manje za 7,6 posto u odnosu na mart 2022. i za 96,3 posto više u odnosu na april 2021.godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 39,3 posto dok je 60,7 posto bilo učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista bio je manji za 20,1 posto u odnosu na mart 2022. i viši za 23,9 posto u odnosu na april 2021. godine. Broj noćenja stranih turista bio je viši za 2,8 posto u odnosu na mart 2022. i za 216,1 posto viši u odnosu na april 2021. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u aprilu 2022. najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Srbije (20,6 posto), Hrvatske (17 posto), Slovenije (8,1 posto), Njemačke (7,3 posto), Crne Gore (4,1 posto), Turske (4,0 posto i Austrije (3,6 posto) što je ukupno 64,7 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 35,3 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su bili turisti iz: Katara sa prosječnim zadržavanjem 5,9 noći, Luksemburga sa 4,5 noći, Litvanije sa 4,1 noći, Francuske sa 3,3 noći i Japana sa 3,1 noći.

Turistima je u aprilu 2022. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 18.486 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 13,5 posto više u odnosu na april 2021. i 40.006 raspoloživih kreveta što je više za 13,4 posto u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

U aprilu 2022. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 16.981 soba i apartman što je za 11,7 posto više u odnosu na april 2021. i 35.362 kreveta što je za 10,3 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Neto stopa iskorištenosti soba u aprilu 2022. iznosila je 19,2 posto, a stalnih kreveta 14,6 posto, dok je u aprilu 2021. stopa iskorištenosti soba iznosila 10,2 posto, a stalnih kreveta 7,7 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93 posto.

Fena