Postignut dogovor Sindikata rudara FBiH i Vlade FBiH o produženju kolektivnog ugovora

Sindikat radnika rudnika F BiH prihvatio je ponudu Vlade F BiH i Elektroprivrede BiH o produženju kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva, koji je istekao sa 30. aprilom ove godine, čime je otkazan generalni štrajk rudara, čiji je početak ranije najavljen za danas.

“Prema postignutom dogovoru od 01. maja stavlja se u primjenu kolektivni ugovor u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, koji će biti na snazi do 31. decembra ove godine, uz mogućnost njegove primjene od 60 dana od pomenutog datuma, a osim toga za sve radnike u rudnicima dogovoreno je linearno povećane plate u neto iznosu od 230 KM od 01.maja 2022. godine”, pojašnjava Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika F BiH, u telefonskoj izjavi.

“Prema informacijama, koje nam od jutros stižu sa terena, velika većina radnika je zadovoljna postignutim rješenjem u ovom trenutku i ovim okolnostima”, naglašava Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika F BiH. (V.J.)