Grad Zenica će dobiti sredstva po Javnom pozivu za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture

Grad Zenica aplicirao je na Javni poziv za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture, koji je objavljen u okviru projekta EU4AGRI.

Projekat EU4AGRI finansira se sredstvima Evropske unije.

Nakon završetka procedure po javnom pozivu objavljena je finalna lista korisnika.

Grad Zenica jedna je od šest lokalnih zajednica čija je prijava na ovaj javni poziv ocijenjena pozitivno.

Projektom je planirana nabavka rashladnih vitrina za opremanje JP „Tržnica“ Zenica, mobilne drvene kućice za sajamske potrebe, vanjskih stolova za pijacu za JP „Tržnica“ te kanti odnosno kontejnera za odlaganje biljnog otpada.

Osim naprijed navedenog, planirana je adaptacija prilazne staze za ulazak u JP „Tržnica“, postavljanje taktilnih oznaka za slabovidne i slijepe osobe na ulazu u JP „Tržnica“ i unutrašnji prodajni dio, kao i obezbjeđenje konsultantskih usluga.

U sklopu konsultantskih usluga je predviđena realizacija obuke iz oblasti sanitarnog minimuma za minimalno 50 osoba, realizacija obuke iz oblasti sigurnosti hrane i HACCP-a za minimalno 50 osoba, zatim realizacija obuke o manipulaciji  i prodaji proizvoda u uslovima pandemije COVID-19 za minimalno 50 osoba (uključujući krajnje korisnike), realizacija paketa mikrobiološke analize za korisnike projekta u toku implementacije projekta te izrada protokola o postupanju prilikom prodaje proizvoda na tržnici u uslovima pandemije COVID19 i izrada smjernica iz oblasti sigurnog poslovanja sa hranom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 251.864,00 KM, od čega je 186.468,80 KM odobreno u okviru EU4AGRI Projekta, dok je Grad Zenica osigurao sredstva u iznosu od 65.395,20 KM.

Rok za implementaciju projekta je 18 mjeseci odnosno period juni 2022 – decembar 2023.