Aktivnosti u Udruženju penzionera Grada Zenica

FOTO: Zenicainfo.ba

Otkada je izabaran za novog predsjednika Udruženja penzionera Grada Zenica, Mirnas Buljubašić, krenuo je u realizaciju brojinih aktivnosti, predviđenih programom rada, među kojima je po njegovim riječima trajan zadatak da kroz svoje aktivnosti traže da minimalna penzija ne bude ispod 500 maraka.

Za par dana imaćemo sastanak u Zavodu zdravstvenog osiguranja kako bi pokušali proširiti listu lijekova potrebnih penzionerima za liječenje, a prošle sedmice imali smo kvalitetan razgovor sa gradonačelnikom Zenice i saznali da  nam je Gradska uprava, kako je budžetom planirano, u ovoj godini predvidjela sredstva od 100.000 KM, zatim podršku u vidu prehrambenih paketa, kao i  subvencioniranje sa 85.000 KM za autobuski prevoz karata za penzionere, a razgovarali smo i o pomoći za otvaranje penzionerskog kluba u prostorijama našeg Udruženja, zašta će izdvojiti blizu 20.000 KM“, navodi Mirans Buljubašić, novi predsjednik Udruženja penzionera Zenica.

Mirnas Buljubašić

Pored toga trenutno se vode aktivnosti na terenu i predsjednici naših mjesnih podružnica sačinjavaju tačne spiskove svih socijalno najugroženijih naših članova, zatim invalida rada, šehidskih porodica i ostalih boračkih udruženja, koja kroz naše udruženje ostvaruju svoja prava, a kroz dalje djelovanje pokušaćemo obezbijediti našim članovima ogrjev, u toku su aktivnosti vezane za odlazak naših 60 članova u banju Olovo na besplatno liječenje, a imaju i mogućnost komercijalnog korištenja banje sa popustom od 20 posto“, kaže predsjednik Udruženja penzionera Zenica.

Pored zaštite socijalno najugroženijh članova ovog Udruženja, pokušavamo našim penzionerima jednodnevnim izletima omogućiti da uz što manji iznos obiđu Bosnu, a aktivnosti se vode i za obezbjeđenje ovogodišnjeg  jeftinijeg ljetovanja u Draču u Albaniji. (V. J.)

FOTO: Zenicainfo.ba