VSTV BiH: Osigurati jednak pristup pravdi svim građanima zadatak je svake pravosudne institucije u BiH

FOTO: Web

Jačati kapacitete pravosudnih institucija s ciljem osiguravanja ravnopravnog ostvarivanja ljudskih prava LGBT osobama i pripadnicima svih drugih ranjivih grupa, u fokusu je brojnih aktivnosti koje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima.

VSTV BiH svake godine obilježava 17. maj – Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije u cilju podizanja svijesti o važnosti borbe protiv predrasuda i diskriminacije kojoj su LGBTI osobe svakodnevno izložene.

Diskriminacija, zločini iz mržnje

Diskriminacija, zločini iz mržnje i rodna neravnopravnosti, neki su od ključnih problema sa kojim se suočavaju LGBTI osobe, a zbog čega VSTV BiH kao regulatorno pravosudno tijelo poduzima brojne aktivnosti kako bi se unaprijedio položaj LGBTI osoba u društvu.

Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH između ostalog zabranjuje diskriminaciju na osnovu spola i spolne orijentacije, a Zakon o zabrani diskriminacije BIH i zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika i cilj pravosudnih institucija jeste osigurati dosljedno provođenje zakona.

Neke od aktivnosti koje VSTV BiH provodi kako bi se osigurala dosljedna primjena zakona i omogućio jednak pristup pravdi za svakog građanina i građanku jeste osiguravanje sistematičnijeg pristupa sudskim predmetima koji se prvenstveno odnose na diskriminaciju i zločine iz mržnje.

U prethodnom periodu, VSTV BiH je unaprijedilo bazu podataka o sudskim predmetima diskriminacije, dok u narednom periodu fokus rada sudova treba bit usmjeren na unapređenje postupanja u predmetima, koji se vode zbog zločina iz mržnje, kao i unapređenju edukacija za nosioce pravosudnih funkcija iz ove oblasti.

 

Intenzivan proces

Istovremeno, bit će nastavljen i intenzivan proces implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, koja je usvojena u oktobru 2020. godine, a koja je do sada predstavljena svim pravosudnim institucijama u BiH. Trenutno je u toku izrada pojedinačnih akcionih planova za implementaciju Strategije u pravosudnim institucijama.

Bosna i Hercegovina na svom putu pridruživanja Europskoj uniji, mora snažnije pokazati svoju opredijeljenost poštivanju propisanih normi, posebno onih koje se odnose na zaštitu ljudskih prava. To se prvenstveno ogleda kroz implementaciju dokumenata kojim se oblast poštivanja ljudskih prava uređuje.

Kao potencijalna zemlja kandidatkinja za pridruživanje EU, BiH se obavezala na poštivanje njenih propisa i mjera u šta svakako spadaju i Akcioni plan EU-a za ljudska prava i demokraciju (2020. – 2024.) kao i prva strategija Europske komisije za ravnopravnost LGBTIQ osoba za razdoblje 2020. – 2025.

Ovim dokumentima, EU je još jednom pokazala čvrstu opredijeljenost ka osiguravanju ravnopravnosti ranjivih kategorija u svim sferama života unutar i izvan EU-a, što je i obaveza Bosne i Hercegovine.

Izvor: avaz.ba