Sindikat podržao zahtjeve SIPA-e, GP i DKPT-a

Unija samostalnih sindikata policije FBiH, kao članica Saveza samostalnih sindikata BiH i Vijeća evropskih policijskih sindikata, podržala je zahtjeve Državne agencije za istragu i zaštitu,..

.. Sindikata Granične policije BiH i Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, a koji za konačni cilj imaju poboljšanje radno-pravnog i materijalnog statusa uposlenika navedenih agencija.

Iz Unije sindikata policije FiH smatraju neprihvatljivom i poražavajućom činjenicu da policijski službenici, kao i ostali uposlenici navedenih organa, u vrijeme globalnih sigurnosnih izazova, migrantskih kriza, povećanog obima različitih oblika kriminala, te enormnog porasta troškova života, svoja prava traže na ulici i ispred sjedišta institucija, umjesto da se konstruktivnim socijalnim dijalogom i pokazanim razumjevanjem poslodavca iznađu obostrano zadovoljavajuća rješenja socijalnih partnera.

U očekivanju da ćete u punom kapacitetu ostvariti vaše potpuno opravdane i legitimne sindikalne zahtjeve, te da će Vijeće ministara BiH povodom istih odmah i hitno djelovati, te pokazati visok stepen socijalne osjetljivosti, kao i moralne i društvene odgovornosti, još jednom naglašavamo našu punu podršku vašim aktivnostima – saopćeno je iz Unije samostalnih sindikata policije FBiH.

Izvor: vijesti.ba