Najveći broj nezaposlenih visokoobrazovanih osoba među kriminalistima, politolozima, socijalnim radnicima

Situacija sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima slična je već nekoliko godina.

Kada je riječ o visoko obrazovanim osobama najtraženija zvanja su ona vezana za IT sektor, zatim inžinjer elektrotehnike, građevinski inžinjer, diplomirani farmaceut, doktor medicine-specijalista, a traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih. Pored ekonomista i pravnika, i dalje je najveći broj nezaposlenih visokoobrazovanih osoba među kriminalistima, politolozima, socijalnim radnicima, kao i profesorima razredne nastave, saznajemo u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Najveća potražnja za radnicima sa srednjom stručnom spremom je za prodavače i ugostitelje, posebno školovane konobare, a i dalje su traženi operateri za unos podataka i radnici u call-centrima. Od osoba sa srednjom stručnom spremom na evidencijama nezaposlenih je najviše ekonomskih tehničara, mašinskih tehničara, maturanata gimnazije, medicinskih sestara i poljoprivrednih tehničara.

“Kada je riječ o radnicima sa VKV i KV kvalifikacijom, najtraženiji su šivači, varioci, tesari, zidari, bravari. Ovdje treba uzeti u obzir da je potreba za nekim od navedenih zanimanja daleko veća od nekih drugih. S druge strane najviše nezaposlenih sa VKV i KV kvalifikacijom su prodavači, bravari, automehaničari, frizeri“, saznali smo u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. (B.D.)