Obavijest u vezi podnošenja zahtjeva za podsticaj za održavanje zasada jagodičastog voća koji nisu u organizovanom otkupu

Na osnovu Programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede u 2022. godini broj 01-45-4078/22  od 22.02.2022. godine, usvojenog od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu,gradsku imovinu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjev:

1. Podsticaj za  održavanje zasada jagodičastog voća koji nisu u organizovanom otkupu

– koji imaju zasade jagodičastog voća (aroniju, američku borovnicu i dr.) na minimalnoj površini od 1 dunuma.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.05.2022. godine

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti  u kancelariji broj 319.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti na broj telefona: 032 447 708.

Izjavu o tačnosti podataka preuzmite ovdje.