Radnici Euroasfalta spriječeni u radovima asfaltiranja dionice od kružnog toka do ulaza na most u Drivuši

Radnici Euroasfalta jutros su bili spriječeni u radovima asfaltiranja dionice od kružnog toka do ulaza na most u Drivuši koji će se korisiti u sklopu van gradske dionice GGM-a.

Jutros kada su radnici došli na prostor na kojem su trebali izvoditi asfalterske radove dočekalo ih je parkirano teretno motorno vozilo koje ih je onemogućilo u daljem radu. Iako nije poznato ko je parkirao vozilo, poznat je razlog, a on je po tvrdnjama prisutnih neriješeni odnosi između vlasnika parcele i Gradske uprave. Azrudin Sarajlić tvrdi da je sa prethodnom vlašću bio dogovorio kompenzaciju za parcelu od 1.700 kvadratnih metara za izgradnju pristupnog puta mostu u zamjenu za parcelu od 400 kvadratnih metara kod Denara. Dolaskom gradonačelnika Fuada Kasumovića ovaj dogovor je po njegovim tvrdanja poništen.
“Ja sam otišao kod njega na razgovor da ga pitam kad ćemo to završavat, on je rekao ne možeš ti to dobiti moraš nama platiti 80.000 do 100.000 maraka. Od tada je to zemljište Kasumović ponudio da proda, a meni je ovdje odredio cijenu 16 KM ja nisam prihvatio jer je gore u brdu plaćeno po 38 KM”, kaže Azrudin Sarajlić, vlasnik pomenute parcele.

Povodom današnjih događaja zatražili smo stav Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. U njihovom odgvoru se kaže:
“Po pravosnažno okončanom postupku izvlaštenja gospodina Azrudina Sarajlića, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji FBiH, u svrhu izgradnje II faze Glavne gradske magistrale, potez Bojin Vir – Drivuša, uključivo most preko rijeke Bosne, na potezu Drivuša – Lukovo Polje – Perin Han, na temelju Odluke Općinskog vijeća Zenica iz 2013. godine, kojom se ova izgradnja utvrđuje u javnom interesu, naša služba je tokom 2019. godine provela i postupak uvođenja u posjed korisnika eksproprijacije Grad Zenica i izvođača radova, s obzirom na to da su svi zakonski uslovi za uvođenje u posjed u datom momentu bili ispunjeni. Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici od 23.11.2021. godine, odbijena je žalba protivnika predlagatelja Azrudina Sarajlića iz Viteza i potvrđeno prvostepeno rješenje kojim se određuje novčana naknada za eksproprisane nekretnine u konkretnom predmetu. Isto rješenje naša služba zaprimila je putem Gradskog pravobranilaštva Zenica na dalje postupanje. Trenutno očekujemo instrukciju od strane navedenog pravobranilaštva, kojom će se precizirati novčani iznos i račun za isplatu razlike dosuđene naknade. Ali ova procedura ne predstavlja nikakvu pravnu smetnju izvođaču radova, da neometano izvodi planirane radove, radi realizacije predmetnog projekta”.