GV Zenica: Usvojen izvještaj o radu Gradske uprave i Gradonačelnika za 2021. godinu

Nakon višesatne rasprave na današnjoj 22. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su usvojili izvještaj o radu Gradske uprave i Gradonačelnika za 2021. godinu kao i izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zenica za prošlu godinu.

Ukupni prihodi i primici iznosili su 51. 539.176,86 KM a što je 85 posto planiranog iznosa i manji su za 8.140.262,82 KM od planiranih. Ostvaren je i suficit od nešto više od dva miliona koji će biti utrošen za plaćanje kreditnog duga za GGM dok će neraspoređen suficiti od 972.876,06 KM ići za tekuće namjene, izvijestila je Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije. “Ovdje je ukazano na aktivnosti koje su u prošloj godini učinjene prije svega na finansijskoj konsolidaciji odnosno finansijskoj održivosti grada kao i o razvoju i funkcionisanju ostalih institucija. Također, u ovom izvještaju ukazano je i na aktivnosti koje su rađene u segmentu zaštite građana i obezbjeđenja funkcija svih javnih institucija i Gradske uprave u uslovima panedmije COVID – 19”, kazao je Selver Keleštura, sekretar Gradskog vijeća.

Do kraja sjednice vijećnici će raspravljati o radu Gradske narodne kuhinje u prošloj godini, radu Gradskog vijeća a planirano je i razmatranje Plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu te planu ulaganja u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenica za 2022. godinu. Također Gradsko vijeće će se izjasniti o Prijedlogu Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Zenica, izvještaju o realizaciji programa utroška sredstava Fonda za ekologiju za 2021. godinu i programu utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2022. godinu.(B.D.)