Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat izgradnje HE Kovanići

FOTO: Web

Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH se obratilo Gradu Zenica sa zahtjevom da javnost bude obaviještena o Zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za Projekat izgradnje HE Kovanići, na rijeci Bosni, 25 km nizvodno od grada Zenica, koju je predao investitor Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.

Procjena uticaja na okoliš je proces u kome se vrši identifikacija, opis  i odgovarajuća procjena direktnih i indirektnih uticaja nekog projekta na sve komponente okoliša.

Primjedbe na Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za Projekat izgradnje HE Kovanići mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Detaljnije informacije moguće je vidjeti na sljedećem linku:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-prethodnu-procjenu-utjecaja-na-okolis-za-projekat-izgradnje-he-kovanici-na-rijeci-bosni-25-km-nizvodno-od-grada-zenica-investitora-javno-preduzece-elektroprivreda-bosne-i-hercegovin