Savjet ljekara: Kako pobjediti stres u svakodnevnom životu?

Zbog teške uglavnom ekonomske i političke situacije u našoj zemlji i svijetu sve više je ljudi koji su pod stresom.

“Živimo u turbulentnim vremenima i ponekad je pojedincu izuzetno teško nositi se sa svim problemima i jako je važno prepoznati trenutak kada gubimo kontrolu nad svojim životom”, priča nam Amela Bektaš Bojić, socijalni pedagog i okupacioni terapeut u Centru za mentalno zdravlje Zenica.

Pandemija korona virusa uticala je na život svakog pojedinca u svijetu pa tako i u Bosni i Hercegovini. Osim velikih posljedica na zdravstveni i ekonomski sistem pandemija je ostavila i značajne posljedice na mentalno zdravlje mnogih ljudi. “Nekada naši korisnici sami prepoznaju svoje limite i kada ne mogu dalje. Nekada dođu na inicijativu ljekara iz drugih službi ili bliskih ljudi koji prepoznaju problem. Stigma je malo splasnula, ljudi čuju da se nešto dešava u Centru za mentalno zdravlje i iako nisu naši korisnici znaju doći i pitati mogu li se uključiti u neke od naših aktivnosti ili samo traže savjet. Ranije je stigma obilježavala živote naših korisnika, oni su živjeli na marginama i nisu imali nikakvu socijalnu podršku. Mi kroz grupne terapije pokušavamo da se ti ljudi socijaliziraju i da im pomognemo”, dodaje  Amela Bektaš Bojić, socijalni pedagog i okupacioni terapeut u Centru za mentalno zdravlje Zenica.

Stres je naša svakodnevnica a ukoliko se s njim ne možemo izboriti sami ljekari preporučuju da potražimo stručnu pomoć.(B.D.)