Udruženje ELSA: Dvadesetak studenata pohađalo pravnu kliniku iz oblasti okolišnog prava

Pravnu kliniku iz okolišnog prava pohađalo je dvadesetak studenata i studentica Pravnog fakulteta u Zenici i time su stekli znanja i vještine potrebne u ovoj znatno zapostavljenoj sferi prava.

Organizator projekta koji je trajao oko 6 mjeseci bilo je Udruženje studenata prava Elsa Zenica, a simulacijom  suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava i dodjelom certifikata polaznicima pravne klinike projekat je danas svečano zavoren.

U udruženju ELSA trude se da zastupaju teme i probleme u svojim projektima koji su bitni za lokalnu zajednicu i društvo uopće. Za Pravnu kliniku iz okolišnog prava prijavilo se dvadesetak studenata koji su teorijska znanja prvo sticali kroz predavanja u trajanju od pet mjeseci. Potom su za zadatak imali rješavanje praktičnog hipotetičkog slučaja iz ljudskih prava povezanih sa pravom okoliša tako da je zapravo zavbršetak klinike simulacija suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava.

„S obzirom na to da okolišno pravo nije zastupljeno kao predmet u kurikulumima pravnih fakulteta kod nas došli smo na ideju da organiziramo pravnu kliniku kao vannastavnu aktivnost kako bi studenti stekli teorijska i praktična znanja jer se na tržištu rada u BiH pokazalo da postoji ogroman deficit u oblasti okolišnog prava“, ukazala je mr. Lejla Zilić Čurić, Katedra za krivično pravo.

Simulacija suđenja je naznačajniji vid pravne kliničke nastave gdje studenti i studentica trebaju da svoje stečeno znanje iskoriste u praktičnom smislu da zastupaju aplikanta i tuženu stranu i dokazuju povredu ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava, a koje se tiče zaštite okoliša.

Prema riječima Hane Kulović, polaznica Pravne klinike iz okolišnog prava i studentice druge godine Pravnog fakulteta UNZE kroz predavanje je stekla nova znanja i vještine iz ove oblasti, ali simulacija suđenja je učinila da pravo zavoli još više.

„Cilj održavanja Pravne klinike iz okolišnog prava bio je podizanje svijesti javnosti o važnosti pravne borbe za zaštitu okoliša, ali prije svega da budući pravnici sa stečenim znanjima sutra potiču svoje lokalne zajednice da rješavaju probleme zaštite okoliša“, istakla je Aida Rihić, predsjednica Udruženja ELSA PF UNZE. Inače okolišno zakonodavstvo jedan je od uvjeta pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. (A.H.)