Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti upozorava na kršenje prava radnika

U Sindikatu trgovine i uslužnih djelatnosti BIH ukazuju da su imali mnogo prijava radnika zbog nepoštivanja Odluke o minimalnoj plaći na prostoru Federacije BiH.

“Dešavalo se, naime, da su poslodavci radnicima isplaćivali umanjena sredstva za topli obrok, kao i novac za njihov prevoz i to još ne preko transakcijskog računa, nego su im ta sredstva davali u koverti”, navodi Mersiha Ferhatović-Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

“Osim što se ovim, radnicima uskraćaju prava na pomenuti dio njihovih primanja, istovremeno se krši i zakon, po kojem i isplata svih dodataka na platu mora ići preko transakcijskog računa, pojašnjava predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, navodeći da su obzirom da ne postoje određeni zakonski mahanizmi, kojima bi poslodavce prisilili da poštuju ove odredbe, ipak zahvaljujući angažmanu jedne od zastupnica u Zastupničkom domu Parlementa FBiH uspjeli zaustaviti ovaj trend, koji je najviše bio prisutan u Sarajevu. Tako prilikom isplate plate i ostalih dodataka za februar, nismo imali više ovakvih prijava”, kaže Mersiha Ferhatović-Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, pozivajući sve radnike da ukoliko se ipak ponove  situacije sa isplatom umanjenih sredstava za topli obrok i prevoz da se obavezno jave u ovaj Sindikat kako bi se taj trend potpuno zaustavio. (V.J.)