Počela sjednica Predstavničkog doma, budžet FBiH za 2022. u najavljenom dnevnom redu

Počela ja redovna, za danas i sutra sazvana sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem je dnevnom redu, među ostalim temama, Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu.

Budžet je predložila Federalna vlada u ukupnom iznosu od blizu 5,6 milijaradi KM.

To je najvažniji finansijski akt FBiH i ne može stupiti na snagu dok ga ne odobre oba doma u Parlamentu, pa je za petak sazvana i sjednica Doma naroda s ovom tačkom dnevnog reda u najavi.

U Federaciji BiH, do 31. marta ove godine je na snazi Odluka o privremenom finansiranju. Donesena je u januaru kao nadomješćujuće rješenje jer Federacija dotad, kao ni dosad, nije dobila ovogodišnji budžet kao konačan akt potvrđen od Parlamenta.

Preciznije, u januaru je budžet prihvaćen od oba doma, ali tada tek u fazi nacrta, pa je danas, proceduralno u formi prijedloga, jedna od kandidiranh tačaka dnevnog reda Predstavničkog doma.

Avaz.ba