Privredna komora ZDK: Očekujemo realno i kompromisno rješenje za cijenu električne energije

FOTO: biznis.ba

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, kontinuiranim aktivnostima u cilju podrške poslovanju privrednih subjekata, očuvanju radnih mjesta i privrednom razvoju na području Zeničko-dobojskog kantona, je u stalnim kontaktima, kako sa predstavnicima privrednih subjekata, tako i sa predstavnicima JP Elektroprivreda BiH, saopćeno je iz ove komore.

I pored donesenog Zakona o dopuni zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, br. 01/22), kompanije sa područja ZDK, kao i cijele Federacije BiH, imaju velike primjedbe na novonastalu situaciju vezanu za cijenu električne energije.

“Prema informacijama koje smo dobili sa terena, računi kompanija za utrošenu električnu energiju su značajno uvećani. Na taj način se postupa suprotno namjeri zakonodavca prilikom usvajanja Zakona o dopuni zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, a koja je jasno i nedvosmisleno bila: ograničiti porast cijene električne energije na 20%”, navode iz Privredne komore ZDK.

Navode da JP Elektroprivreda BiH, neosporno, kao što je to i bio slučaj u prethodnom periodu, treba da bude podrška drugim, a naročito proizvodnim kompanijama, koje upošljavaju radnike, stvaraju novu vrijednost i ostvaruju profit.

“Stoga, očekujemo od Vlade Federacije BiH, da u skladu sa odredbama Zakona o dopuni zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, br. 01/22), što hitnije iznađe realno i kompromisno rješenje vezano za cijenu električne energije, a kojim se neće ugroziti poslovanje industrije na području cijele Federacije BiH. Samim time, neće biti ugroženo poslovanje niti bazne ni prerađivačke industrije sa područja ZDK, koja je naročito osjetljiva na povećanje cijena energenata. U protivnom, bit će ugrožene sve privredne aktivnosti u Federaciji BiH, radna mjesta, ali i javni prihodi”, poručuju iz komore.

Istovremeno, dodaju, rješenje navedene situacije koje se zahtjeva od Vlade Federacije BiH, ne smije ni na koji način dovesti u pitanje poslovanje JP Elektroprivrede BiH.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona će i dalje proaktivno raditi na rješavanju ovog pitanja, u interesu svojih članica, ali i kompletne privrede sa područja Zeničko-dobojskog kantona, navodi se na kraju saopćenja.

Akta.ba