JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” nezakonito stekao pravo raspolaganja, Autobuska stanica od početka vlasništvo Grada Zenica

Gradsko pravobranilaštvo Grada Zenica je dana 17.02.2022. godine, dostavilo Gradonačelniku Rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, broj: 04-27-1425/22, od 17.02.2022. godine.

Nakon provedene analize zemljišno knjižne dokumentacije/zemljišno knjižnih upisa/ i katastarskih podataka, u vezi sa pravom raspolaganja i korištenja zemljišta i objekta „Autobuske stanice“ Zenica, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, provela je postupak i donijela citirano Rješenje, kojim se oglašava ništavim Rješenje Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, broj: 10-30-3-39/00 od 27.03.2000. godine, a temeljem kojeg  je JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. nezakonito stekao pravo raspolaganja 1/1 na parceli označenoj kao k. č. n. p. broj: 1112/2 KO SP Zenica, zvanoj „Autobuska stanica“, površine 2285 m2, kojoj parceli po novom premjeru odgovara parcela k. č. n. p. broj: 557/2 KO Zenica I.

Dakle, „Autobuska stanica Zenica“, sa pripadajućim zemljištem je od početka u kontinuitetu u vlasništvu Grada Zenica, s tim što je bila ustupljena na korištenje JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“, radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju.

Odgovarajuće akte u vezi s navedenim preuzmite putem linka: https://www.zenica.ba/aktuelnosti/vijesti/vijesti-detaljno/news/jkp-zenicatrans-prevoz-putnika-nezakonito-stekao-pravo-raspolaganja-autobuska-stanica-od-pocetka-vlasnistvo-grada-zenica/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c29d36cb2ccabd0addeaa511d3c4ca7b