Tržišno  snabdijevanje u 2022. godini – ugovaranja 

Svim kupcima koji su sa JP Elektroprivreda BiH potpisali Ugovor o tržišnom snabdijevanju ili su prihvatili ili zahtijevali ponudu za tržišno snabdijevanje do 31.12.2021. godine, električna energija će se za period 01.01.-06.01.2022. godine, obračunavati po tržišnim cijenama, odnosno cijenama koje se vrijedile u trenutku obrade zahtjeva za dostavu ponude. 

Kupcima koji nisu prihvatili ponudu JP Elektroprivreda BiH za tržišno snabdijevanje ili nisu tražili dostavu iste, električna energija će se za period 01.01.-06.01.2022. godine obračunavati po cijenama Javnog snabdjevača, odnosno cijenama za rezervno snabdijevanje ili univerzalnu uslugu, ovisno o pravima u skladu sa zakonskim odredbama koje tretiraju predmetnu oblast.

U periodu 07.01.-31.12.2022. godine, svim kupcima se za ugovorene količine, cijene električne energije definišu u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo poziva kupce da sve zahtjeve blagovremeno podnose, kako bi se procedure ugovaranja okončale u najkraćem roku. JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na raspolaganju da odgovori na sve upite kupaca u pogledu aktuelnosti iz domena tržišnog snabdijevanja.

Izjavu – Džemo Borovina, savjetnik generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH možete downloadovati sa sljedećeg linka:

https://drive.google.com/file/d/1eWHJ7LeD_Tk1jAFs2R8RZyCdJFBxmpPJ/view?usp=sharing

Izjavu – Samir Selimović, izvršni direktor za proizvodnju JP Elektroprivreda BiH (nabavka uglja, stanje na depoima TE Tuzla i Kakanj) možete downloadovati sa sljedećeg linka:

https://drive.google.com/file/d/1WevFQPdoA3jYtzYnIH-kD1zeHXduN01y/view?usp=sharing                                                                                  Služba za komunikacije