Obavijest za demobilisane borce, korisnike novčane egzistencijalne naknade

FOTO: Zenicainfo.ba

Obavještavaju se nezaposleni demobilisani borci, do 57 godina, kojima je priznato pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, da su u skladu sa članom 14. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZE-DO kantona od 01.12.2021. godine do 31.12.2021. godine dužni izvršiti ažuriranje dokumentacije radi kontinuiteta isplate.

U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavi dokumentaciju izvršit će se obustava isplate.
Obrazac za ažuriranje preuzima se na Info pultu, a dokumentacija se dostavlja na protokol Grada Zenica.