Na kraju novembra na zeničkom Birou rada registrovano 17.416 nezaposlenih osoba

FOTO: Zenicainfo.ba

“Sa 30. novembrom na evidenciji Biroa Grada Zenice bilo je 17.416 nezaposlenih osoba, što je 251 osoba manje nego krajem oktobra, a u odnosu sa istim periodom prošle godine, broj nezaposlenih je manji za 1.199 osoba, odnosno za 6,4 posto”, navodi Saudin Burić, rukovodilac zeničkog Biro rada.

U strukturi nezaposlenih najviše je bilo osoba sa srednjom stručnom spremom trećeg stepena njih 35,55 posto, zatim slijede nezaposleni sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen bilo je 26,91 posto, kao i nekvalifikovanih radnika, njih 26,43 posto, dok je od ukupnog broja nezaposlenih na kraju oktobra ove godine na prostoru Grada Zenice najmanje bilo osoba sa visokom i višom stručnom spremom, njih 7,63 posto, te sa nižom stručnom spremom i polukvalifikovanih 3,47 posto.

Ukupan broj korisnika novčane naknade u pomenutom periodu bio je 856 osoba, dok zdravstveno osiguranje putem Službe ostvaruje 15.128 osoba“, kaže Saudin Burić, rukovodilac Biro rada Grada Zenice. (V. J.)