ZENICA: Potpisan sporazum o saradnji između Muzeja grada i Pravnog fakulteta

FOTO: Zenicainfo.ba

U zgradi Pravnog fakulteta u Zenici zaključen je sporazum o saradnji između Javne ustanove Muzej Grada Zenice i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. U ime Muzeja sporazum je potpisao direktor Adnadin Jašarević, a za Pravni fakultet dekanesa prof. dr. Larisa Velić.

Sporazumom će studenti i studentice Pravnog fakulteta dobiti mnoge pogodnosti koje će im olakšati studij i naučno-istraživački rad tokom sva tri ciklusa studija. Moći će koristiti stručnu biblioteku koja će im biti od pomoći.

Mi imamo moderno opremljen salon upravo za ove namjene u historijskoj postavci, pa će u početku studenti održavati nastavu iz historije, u autentičnom ambijentu. To svakako pogoduje boljem prenošenju znanja“, kazao nam je direktor JU Muzej Grada Zenice, Adnadin Jašarević.

Studentima će na raspolaganju biti i kontakti sa drugim ustanovama ove vrste u zemlji i inozemstvu sa bibliotekama, galerijama i bilo kim ko se bavi zaštitom baštine, da li materijalne ili nematerijalne.

U ovom muzeju je pohranjen najstariji pravni dokument koji je sačuvan u Bosni i Hercegovini, a to je znamenita Ploča sudije Gradiše koja svjedoči da smo prije 800 i više godina imali razvijeno sudstvo i pravni sistem. Ovo je dobar motiv za početak sjajne saradnje i za izučavanje našeg pravnog sistema u prošlosti“, navodi gospodin Jašarević.

Sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici poručuju da na ovaj način vršimo promociju našeg kulturno-historijskog naslijeđa, a historija jeste učiteljica života.

S obzirom da na Pravnom fakultetu UNZE imamo nekoliko historijskih predmeta kao što su Teorija države i prava, Opća historija države i prava, Rimsko pravo i tako dalje, sve te historijske činjenice koje su pohranjene u Muzeju studentima na jedan direktan i neposredan način mogu pomoći da shvate šta se dešavalo i šta se dešava u našoj državi“ kazala je dekanesa Pravnog fakulteta UNZE, prof. dr. Larisa Velić. (A. K.)

FOTO: Zenicainfo.ba