U trećem kvartalu više prevezenih putnika za 137,9 posto

U željezničkom putničkom prevozu Federacije BiH /FBiH/ u trećem kvartalu prevezeno je ukupno 63.276 putnika, što je više za 137,9 odsto prevezenih putnika u istom periodu prošle godine.

U tom periodu ostvareno je 5.686.622 putničkih kilometara, što je više za 147,2 odsto putničkih kilometara u odnosu na treći kvartal lani, saopšteno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Od toga, u unutrašnjem putničkom prevozu broj prevezenih putnika veći je za 137,9 odsto, a ostvareni putnički kilometri veći su za 147,2 odsto u odnosu na treće tromjesečje 2020. godine.

U željezničkom teretnom prevozu u FBiH u trećem kvartalu prevezeno je 2.054.605 tona robe, što je više za 9,4 odsto tona prevezene robe u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Ostvareno je 211.164.021 tonskih kilometara, što je više za 36,2 odsto tonskih kilometara u odnosu na isti period 2020. godine.

Od toga, u unutrašnjem teretnom prevozu u trećem tromjesečju prevezeno je manje za 5,4 odsto tona robe u odnosu na isti period lani, dok su ostvareni tonski kilometri veći za 11,3 odsto.

U trećem kvartalu ove, u odnosu na isti period prošle godine, u međunarodnom teretnom prevozu prevezeno je više za 46,5 odsto tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 51,2 odsto.

akta.ba