I narednih dana moguća lokalna izlijevanja u vodnom području Save u FBiH

Usljed obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federacije Bosne i Hercegovine (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save).

Iz Agencije  za vodno područje rijeke Save navode da su padavine, koje su u protekla 24 sata pogodile Bosnu i Hercegovinu i koje se prognoziraju u narednih 48 sati, uvjetovale su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Agencija za vodno područje rijeke Save redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke i trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije“, naveli su.

Iz Agencije ističu da prate prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na veb stranici Hrvatskih voda te rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu‐Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Kako je i najavljeno u prethodnoj Informaciji od 2. novembra bujični vodotoci na kojima je došlo do značajnog povećanja vodostaja su na gornjem toku sliva rijeke Bosne, posebno sliv rijeke Željeznice kao i sliv rijeke Prače.

Istakli su da prognoza vodostaja u narednih 48 sata na većim vodotocima ne bi trebala dovesti do većih problema, odnosno izlijevanja rijeka iz korita.

Eventualna lokalna izlijevanja moguća su na bujičnim vodotocima na navedenom dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH, naročito na gornjem dijelu toka rijeke Bosne, tačnije sliv rijeke Željeznice, kao i pojava urbanih‐uličnih poplava zbog padavina većeg intenziteta u kratkom vremenu.

Vodostaj na hidrološkoj stanici Ilidža dosegao je kotu za početak obavještavanja 4. novembra. Prema meteorološkim prognozama, a prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se 7. novembra, saopćeno je iz te Agencije.

bhrt.ba