Koalicija osoba sa invaliditetom ZDK-a organizovala konferenciju o provedbi Lokalnog akcionog plana

FOTO: Zenicainfo.ba

Kolacija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona održala je danas konferenciju s ciljem da se Lokalni akcioni plan u potpunosti aktivira prema potrebama za dobrobit osoba sa invaliditetom.

Lokalni akcioni plan označava strategiju za izjednačavanje osoba sa invaliditetom kao glavni dokument na nivou Federacije i to je osnova iz koje je napravljen lokalni akcioni plan iz oblasti invaliditeta, odnosno da bi se prava osoba sa invaliditetom kroz kantonalne zakone i uredbe i sve ostale aktivnosti pokušale podići na viši nivo.

Lokalni akcioni plan je napravljen da iz raznih segmenata, kako obrazovanja, zdravstva, prostornog planiranja i svega ostalog da se prava osoba sa invaliditetom pokušaju izjednačiti u svim sredinama lokalnim na području kantona Zeničko-dobojskog“, kazao je Harun Aliefendić, predsjednik Skupštine Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona.

Harun Aliefendić

Na današnjem sastanku razgovaralo se o trenutnim aktivnostima provedbe Lokalnog akcionog plana te planovima u radu Koalicije.

Upravo smo razgovarali o provedbi Lokalnog akcionog plana, razgovarali smo o obilježavanju 3. decembra Dana osoba sa invaliditetom i načinom na koji ćemo realizirat taj program povodom 3. decembra. I bazirali smo se na odnos sa vlastima ZE-DO kantona“, istakao je Selvedin Dedić predsjednik Upravnog odbora Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona.

Selvedin Dedić

 

Najveći problemi u provedbi Lokalnog akcionog plana jesu zapravo u primijenjivanju istog, odnosno skoro da se na njemu vrlo malo ili nikako ne radi.

Nemamo feedback onaj što smo očekivali kroz institucije koje su formirane na nivou kantona, ali dijelom i lokalnih zajednica. Da bi se moglo to raditi, morali smo dobiti podršku sa nivoa kantona, da bi i lokalne zajednice upoznale sa problematikom koja je veoma bitna“, dodaje Aliefendić.

Kako bi se riješio problem provedbe Lokalnog akcionog plana, naši sagovornici su sličnog razmišljanja gdje se dolazi do zaključka da je ovaj plan poprilično živa materija i da se mora mnogo godina kvalitetno raditi na sprovedbi istog.

To je ono čemu mi insistiramo, kako na nivou Kantona, tako i na nivou lokalnih zajednica, da imamo budžete koji će riješavati određenu problematiku osoba sa invaliditetom“, poručio je Harun Aliefendić, a Selvedin Dedić dodaje: “Sa ovog sastanka ćemo kroz naše zaključke izaći sa stavom da moramo malo, da kažem, žešće, malo aktivnije da krenemo, kako mi sa zahtjevima prema Vladi ZE-DO kantona, tako tražimo da oni aktivnije krenu sa realizacijom samog Lokalnog akcionog plana“.

Iz Koalicije poručuju da očekuju od vlasti da  što prije oforme radnu grupu za praćenje i provedbu  lokalnog akcionog plana.