Zbog rasta cijena goriva otežano poslovanje prevozničkih firmi

FOTO: Zenicainfo.ba

Stalni rast goriva otežava poslovanje prevozničkih firmi u našoj zemlji. Na udaru su i kompanije koje se bave javnim prevozom putnika, pri čemu je, osim većih cijena nafte, došlo i do rasta cijena rezervnih dijelova.

S druge strane cijena usluga ostala je ista.

U preduzeću „Babić-Bisstours“ ističu da je sveukupni poslovni ambijent vrlo nepovoljan.

U strukturi obrtnog kapitala i troškova gorivo učestvuje između 30 i 40 posto“, ukazuje direktor Samir Hamzić.

Samir Hamzić

U posljednjih 6 mjeseci evidentan je porast cijena nafte i naftnih derivata, pri čemu je trenutna cijena 2,40, što je iznos koji ne pamtimo ni prije pandemije koronavirusa“, kaže Hamzić.

S druge strane cijene usluga ostale su iste uz smanjenje broja putnika.

Cijene usluga su preuzete i fiksirane i na njih ne možemo uticati. Izražen je i problem kvalifikovane radne snage, prije svih vozača, koji se sve više odlučuju za rad u inostranstvu“, dodao je Hamzić.

U istoj situaciji je i fima „Prevoz putnika“ Zavidovići koja na osnovu ugovora opslužuje oko 80 posto linija na području Grada Zenica.

Direktor Eldin Čivić naglašava da dosadašnji pokušaji prevazilaženja stanja nisu naišli na pozitivnu reakciju nadležnih, prije svih u Vijeću ministara BiH i u Vladi Federacije BiH. (Š. B.)