Šefik Kurdić priprema novu zbirku aforizama

Profesor hadisa na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, prof.dr. Šefik Kurdić uz svoj bogat stručni teološki rad ima jednu neobičnu literarnu strast. Radi se o aforizmima i humoreskama.

Iza profesora Kurdića je više od 40 objavljenih stručnih teoloških knjiga od kojih i dvije na arapskom jeziku iz oblasti hadisa i dawe. U njegovoj biografiji, međutim, svoje mjesto ima i sedam zbirki aforizama i humoreski.

Od djetinstva“, kaže on, “volio sam poeziju i planirao da završim književnost ili scenske umjetnosti. Prevagnula je, ipak, želja roditelja.”

Moji su roditelji težili da ja završim Gazi Husrev-begovu medresu što sam i učinio. Nakon toga i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Magistrirao sam i doktorirao na najstarijem Islamskom univerzitetu u Tunisu u Zejtuni“, precizira prof.dr. Šefik Kurdić.

Ljubav prema poeziji, prije svega stihovima Muse Ćazima Ćatića i Alekse Šantića ostala je u njemu.

Onako u slobodnom vremenu kada mi neka misao nadođe, ja je odmah pretvorim u stih ili humoresku. Ako ima neki problem u našem društvu, ne samo vjerske nego i političke prirode, ja to pretvorim u humoresku od dvije-tri stranice“, kaže profesor Kurdić.

Svoje humoreske, Šefik Kurdić piše na arhaičnom bosanskom jeziku.

Da li je ova literarna strast u sukobu sa strogim principima vjere.

Ne kosi se se vjerom i gledam da sve što napišem bude u skladu i ne povrijedi nikoga pojednično niti institucije. Gledam na to da kritiziram neke pojave a afirmiram sve što je lijepo“, objašnjava profesor Kurdić.

Šefik Kurdić već ima pripremljen rukopis nove zbirke aforizama ali i novu stručnu teološku knjigu o hadisima baziranu na objavama Hasana al Basrija. (D. T.)