Mještanima Donje Gračanice ugrožena putna komunikacija

Na poziv građana boravili smo u Donjoj Gračanici u Zenici gdje se mještani ovog naselja suočavaju sa problemom putne komunikacije. Tu smo zatekli mještane koji više nisu mogli da trpe devastaciju ionako lošeg puta pa su odlučili da blokadom ukažu na ovaj, za njih ogroman problem.

Po dolasku na lice mjesta zatekao sam šticar-kamion i ogromnu količinu hrastove građe koji treba da prođe cestom koja nema nikakvu kategoriju i koja treba da bude renovirana u cjelosti. U dogovoru sa Cestama Federacije BiH ovaj dio puta koji prolazi kroz Donju Gračanicu trebao bi biti obnovljen u cjelosti zbog izvođenja radova na izgradnji Koridora Vc“, dodaje Muris Šarić, član savjeta mjesne zajednice Donje Gračanice.

Prema riječima mještana ovdje se nalazi katoličko groblje i kapela gdje ljudi vrše vjerske obrede, a najčeće su to starije osobe koje se slabije snalaze u vožnji i koje moraju voziti cestom na kojoj se ne mogu mimoići dva auta.

Kada bi se ovim putem izvukao ovaj teret na kamionu on bi skroz propao i više ne bismo mogli doći do svojih kuća niti bi hitna pomoć mogla doći ukoliko bude potreba za njom. Glavna komunikacija kroz naselje je prekinuta zbog poslova na  izgradnji Koridora VC, prije se silazilo prema Pečuju ali prolaskom autoputa taj put je presječen i svi poslovi koje mještani trebaju da obave odvijaju se ovim katastrofalnim putem“, završava Muris Šarić, član savjeta mjesne zajednice Donje Gračanice.

Prema riječima Šarića, ovaj dio ceste trebao bi biti saniran kada se steknu uslovi za to, odnosno kada se završe poslovi oko izgradnje Koridora Vc, a do tada je kompanija koja prevozi drva obustavila radove na nekoliko dana. (B. M.)