JP “ViK”: Rok za otpis zateznih kamata ističe 31.12.2021.

FOTO: Zenicainfo.ba

Nadzorni odbor JP “ViK” d.o.o. Zenica u aprilu ove godine donio Odluku o definisanju uslova i postupka za otpis kamata, kojom je definisano da se svi korisnici usluga ovog preduzeća koji, najkasnije do 31.12.2021. godine, izmire glavni dug i sudske troškove, u cjelosti oslobađaju plaćanja zakonske zatezne kamate na utuženi, a izmireni glavni dug.

Mi smo primijetili da još uvijek postoje potrošači koji ne znaju za tu veliku olakšicu pa smo se prije nekoliko dana oglasili saopćenjem u kojem pozivamo potrošače da iskoriste ovu veliku pogodnost“, ističe Dženana Sivac, stručni saradnik za odnose sa javnošću u Javnom preduzeću „Vododvod i kanalizacija“ Zenica.

Za sve detaljnije informacije, o visini duga, dogovoru oko plaćanja duga i sudskih taksi i mogućnost otpisa zakonskih kamata potrošači trebaju da se obrate u direkciju preduzeća koje se nalazi u sklopu Metalurg City Centra, pravna služba je na raspolaganju, a rad sa strankama je do 14:30 sati svakim radnim danom.

Interesa ima, postoje potrošači koji imaju visoke dugove i višekratno su utuživani, tako da oslobađanje od zakonskih zateznih kamata koje u vrlo velikom broju slučajeva čak dosežu iznos glavnog duga, imaju još tri mjeseca na raspolaganju da iskoriste datu pogodnost“, završava Sivac. (B. M.)