Dom zdravlja Zenica stavio u funkciju 17 aparata nabavljenih u IMPHACT projektu

JU „Dom zdravlja“ Zenica u okviru projekta IMPHACT koji se sufinansira sredstvima Interreg IPA fonda Evropske unije je nabavila 17 različitih medicinskih aparata.

„Dana 21.09.2021. godine za naše medicinske radnike je sprovedena obuka za korištenje nabavljenih aparata. Svi aparati su već stavljeni u funkciju i koristit će se u radu s našim pacijentima“, kazala je dr.sc.prim Mersija Kasumović, direktorica Doma zdravlja Zenica.

„Dom zdravlja“ Zenica će putem nabavljenih aparata za naše pacijente osigurati bolje zdravstvene usluge“, ističe direktorica Kasumović.

Pregled nabavljenih aparata u projektu IMPHACT, sa opisom namjene aparata:

Dva portabilna ultrazvuka LOGIQ V2 (sa aplikacijom – abdominalna, opstetricija, ginekologija, pregled malih organa, muskoskeltna, vaskularna, urologija, kardiologija, transkranijalna, kardiologija, pedijatrija i neonatologija)

Dva EKG portabilna aparata MAC 2000  12-kanalna (metoda pri kojoj se mjere električni impulsi srca i zapisuju na papirnu traku i prikazuju poremećaj koji se odnosi na ritam srčanog zida: prebrz, prespor i nepravilan)

Dva pacijent monitora B125 GE (kontinuirano praćenje parametara EKG 3-5 žila, SPO2, Respiracija, NIBP, puls, mjerenje CO2, detekcija pacemakera, analiza aritmije, analiza ST segmenta, analiza ST trendovi)

Dva automatska eksterna defibrilatora PRIMEDIC (mali, prenosni uređaj, čiji je osnovni zadatak isporuka elektro šoka – električne struje osobi koja je doživjela SCA usljed poremećaja ritma – VF-ventrikularna fibrilacija i VT bez pulsa – ventrikularna tahikardija bez pulsa)

Jedan aparat za stimulaciju mišića i liječenje inkontinencije TESLA Stym (primjenjuje se stimulacija mišićnog tkiva bez direktnog kontakta sa kožom, uspješan je u terapiji bola, bezbolno liječenje, stimulacija dubokih mišićnih struktura koje nisu dostupne elektroterapijom)

Jedan aparat za magnetnu terapiju Magneto PULSAR (ubrzava cirkulaciju krvi i koncentraciju kisika, poboljšava se metabolizam i regeneraciju tkiva, olakšava bol, normalizira hormon)

Jedan defibrilatorsa monitorom(primjena blagih i kontroliranih elektro-šokova na predjelu grudi ili direktno na srcu kako bi se reaktivirao ili normalizirao njegov rad)

Jedan analizator koagulacije (radit će se sljedeće analize – PT, APTT, fibrinogen, trmbonsko/baktroksombinsko vrijeme, faktori koagulacijeII, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, LA1, LA2, ProC)

Jedan analizator urina (radit će se sljedeće analize – albumin, bilirubin, kreatinin, glukoza, ketoni, leukociti, nitriti, pH, proteini, specifična gustoća, urobilinogen, albumin/kreatin odnos, humani horinski gonadotropin (bCG)

Jedan analizator HbA1c (EKF QUO-LAB A1c)

Jedan laboratorijski mikroskop (mikroskop za posmatranje sa prolaznim svijetlom)

Jedna laboratorijska centrifuga (mašina za centrifugiranje u laboratorijskoj dijagnostici)

Jedan analizator za gasni i acido bazni status (mjerit će se parametri pH, pCO2, p02, Na+, k+, Ca+, Cl, Glukoza, Lactat, n-Bilurubin, CO-oksimetrija, pH, Na+, K+, Ca++, Cl, pH, pCO2 i HCO-3 iz pleuralne tečnosti)