Vlada FBIH-Izmjene Zakon o Penzijsko-invalidskom osiguranju

Vlada FBiH usvojila je juče Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

– Na naš zahtjev određeni članovi ovog Zakona donekle su i usvojeni, a odnose se na redovno i vanredno usklađivanje penzija, jer će se penzije sada vanredno usklađivati pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prethodnoj godini bila veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH i to najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini, dok se dosad vanredno usklađivanje penzija moglo dogoditi u slučaju da je BDP rastao minimalno 3 posto u dvije uzastopne godine, ističe Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

-Međutim, sa članom 82. nismo potpuno zadovoljni, jer smo tražili da razmjerna penzija ne može biti niža od najniže penzije u Federaciji BiH, a juče je usvojeno da samo povratnici u Republiku Srpsku mogu imati takvu srazmjernu penziju, navodi Trakić, dodajući da imaju informaciju da je upućen amandman na Parlament, koji to pitanje regulisao i na sve ostale razmjerne penzije.

-Takođe, povoljnost smo dobili za boračku populaciju, jer će se sudionicima u pripremi i obrani BiH za svaku punu godinu ostvarenog posebnog staža, pri obračunu penzije, računati  jedan bod, umjesto dosadašnjih 0,5, napominje Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

Usvojene izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju donose takođe određene pogodnosti za udovice šehida i poginulih boraca.

-Nismo zadovoljni i sa članom, koji se odnosi na posmrtnine, jer penzioneri iz RS-a nemaju pravo na nju, što je po nama diskriminacija, smatra gospodin Trakić.  (V.J.)