ZENICA: Javni poziv za iskazivanje interesa za projekat modernizacije i rekonstrukcije rukometnog stadiona “Papirna”

FOTO: Zenicainfo.ba

Grad Zenica objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavu partnerstva sa potencijalnim investitorima koji su zainteresirani za realizaciju projekta modernizacije i rekonstrukcije rukometnog stadiona „PAPIRNA“ u gradu Zenica.

Na osnovu iskazanog interesa potencijalnih investitora/partnera, Gradska uprava će oblikovati i pripremiti javni natječaj za izbor najpovoljnijeg partnera sa kojim će potpisati višegodišnji ugovor o partnerstvu. Potencijalni partner treba obezbijediti finansiranje rekonstrukcije i modernizacije objekta/kompleksa, te obezbijediti održivo poslovanje objekta/kompleksa.

Potencijalni partneri trebaju dostaviti pismo namjere/interesa za realizaciju projekta sa pratećom dokumentacijom. Dostavljanje pisma namjere/interesa ne stvara nikakvu posebnu obavezu za potencijalne investitore, niti predstavlja bilo kakvu obavezu za Grad Zenica prema potencijalnim investitorima, već služi kao orijentir za Gradsku upravu za oblikovanje i uspostavljanje uslova i kriterija za izbor najpovoljnijeg potencijalnog investitora/partnera kroz otvorenu proceduru javnog natječaja. (Š. B.)