Arcelor Mittal Zenica: Zahtjev za obnovu okolinske dozvole

Ocjena zahtjeva kompanije Arcelor Mittal Zenica za obnovu okolinske dozvole tema je današnjeg sastanka održanog u Zenici na kojem su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Udruženja “Eko foruma” Zenica.

U aprilu iduće godine ističe integralna okolinska dozvola za pogone i postrojenja AMZ i godinu i po ranije ova kompanija je podnijela zahtjev za obnovu dozvole. U javnoj raspravi “Eko forum” je uputio niz sugestija i primjedbi jer u tom zahtjevu nisu obuhvaćeni važni pogoni poput Energetike, Industrijske deponije Rača, nisu obrađeni svi projekti za koje se tvrdi da su završeni, a nisu dostavljeni ni izvještaji za prethodni period, a naša želja je da okolinska dozvola bude kompletna i da se ne ponove greške iz prošlosti. Nama nije u interesu da kompanija izgubi dozvolu. Mi želimo da ona nastavi da proizvodi, zapošljava, da ispuni svoje obaveze iz Ugovora o dokapitalizaciji tj. proširenja proizvodnog programa i povećanja učešća proizvoda sa dodatnom vrijednošću i investira u projekte na zaštiti okoliša. Oni tvrde da investiraju ali nažalost to se slabo vidi. Dosadašnje investicije poput hibridnih filtera rade samo djelimično, sekundarno oprašivanje na Čeličani nije nikad završeno dok još uvijek niko ne zna šta će se dešavati u budućnosti sa Koksarom, a to sve mora biti u novoj okolinskoj dozvoli te zato insistiramo da budemo dio ovih pregovora, baš kao i građani te da država natjera Arcelor Mittal Zenica da investira u zaštitu okoliša“, kazao je profesor Samir Lemeš, iz “Eko foruma” Zenica.

Učesnici današnjeg sastanka razgovarali su o dopunama zahtjeva koji je podnesen po starom zakonu i ocijenjen negativno od većine članova stručne komisije koju je imenovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Mi inače imamo problem sa velikim zagađivačima i nismo zadovoljni rezultatima koji su postignuti. Vjerovatno ćemo ići sa informacijom prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine o stanju na terenu tj. o vrlo sporoj implementaciji svega što su trebali zagađivači da urade. I pored iznimnog praćenja komanije AMZ to nije dalo rezultate kakve smo željeli, tako da ćemo u toj informaciji predložiti određene zaključke. Da li će ih Vlada usvojiti ili ne, ne znamo ali vjerujemo da je potrebno formiranje interresorne grupe koja će pratiti ne samo ovu kompaniju već sve zagađivače u našoj zemlji“, kazala je Suada Numić, iz Federalnog ministasrtva okoliša i turizma.

Suada Numić

Današnjem sastanku nisu prisustvovali predstavnici kompanije i Grada Zenica. (B. D.)