Kašnjenje u prelasku na digitalno emitovanje u BiH ubrzalo gašenje analognog signala

FOTO: akta.ba

Gašenje analognog TV signala u BiH posljedica je zahtjeva koji je u aprilu ove godine stigao iz regulatornog tijela Hrvatske (HAKOM), kojim se traži otklanjanje smetnji koje dolaze sa teritorije BiH, a ometaju uvođenje 5G mreže na konkretnim frekvencijskim resursima u Hrvatskoj.

BiH nije blagovremeno završila realizaciju strategije prelaska na digitalno TV emitovanje, a posljedica toga je ubrzan način gašenja analognih TV signala, saopštila je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK).

Nosioci dozvola, javni RTV servisi i komercijalne TV stanice pojedinačno su obaviještene o očekivanom i obavezujućem slijedu tehnoloških koraka u aktuelnim okolnostima, saopštio je RAK nakon objavljivanja informacija u medijima o okolnostima pod kojim se pristupa gašenju analognog TV signala.

Gašenje analognog TV signala u BiH posljedica je zahtjeva koji je u aprilu ove godine stigao iz regulatornog tijela Hrvatske (HAKOM), kojim se traži otklanjanje smetnji koje dolaze sa teritorije BiH, a ometaju uvođenje 5G mreže na konkretnim frekvencijskim resursima u Hrvatskoj.

Prije skoro pet mjeseci, podsjeća RAK, informisali su udruženja nosilaca dozvola o pristiglom zahtjevu iz Hrvatske, po kojem BiH mora postupiti u skladu sa ratifikovanim međunarodnim obavezama.

Napominje se da su održani i pojedinačni sastanci sa predstavnicima emitera, na kojima su nosioci dozvola informisani o kalendaru gašenja analognog signala, koji obuhvata 171 predajnik širom BiH i sukcesivno se mora realizovati počev od 1. jula do 31. decembra ove godine.

TV stanicama u BiH dostavljena je lista spornih predajničkih lokacija. Riječ je o ukupno 26 javnih i komercijalnih TV stanica u BiH koje imaju obavezu gašenja analognih predajnika, a među njima su i javni RTV servisi.

Iz RAK-a napominju i da je kapacitet “muks A” (MUX A) ograničen na 19 MB/s, te da je to tehnološki nedovoljno za prijem više desetina novih programa, te da javni RTV servisi trenutno emituju digitalni signal na osnovu rješenja kojim je izdata saglasnost za ulazak u “muks A”, u tri digitalne regije, i to prema kriterijumu prethodnog pokrivanja konkretne teritorije analognim signalom.

Javni RTV servisi su vlasnici emisione opreme i legitimno upravljaju dodijeljenim kapacitetima, a o tome je RAK već upozoravao i resorno parlamentarno tijelo Parlamentarne skupštine BiH, predviđajući vjerovatni problem koji nastaje za javne i komercijalne TV stanice samo u ovoj kalendarskoj godini, navodi se u saopštenju.

Dodaju i da je tehnološki nemoguće da RAK obezbijedi resurse za komercijalne stanice u okviru “muks A”, kako je traženo zaključkom Parlamentarne skupštine iz jula ove godine.

Iz RAK-a su podsjetili da analogne frekvencije više nisu tehnološki standard koji štiti Međunarodna unija za telekomunikacije, te da se njihova koordinacija ne vrši od 2015. godine.

akta.ba