Dom zdravlja Zenica dobio 30 prenosivih EKG aparata

FOTO: dzz.ba

Predstavnici Fondacije Fami 06. septembra 2021. godine uručili su 30 prenosivih EKG aparata za potrebe pružanja usluga nominovanih patronažnih sestara/tehničara. Također, planirane su i dodatne edukacije edukatora i supervizora/mentora u oblasti palijativne njege.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) je osmišljen da bi pomogao ministarstvima zdravlja i obrazovanja kao ključnim akterima, te drugim relevantnim institucijama i ustanovama, da pruže odgovor na izazove i obezbijede kvalitet u zdravstvu u skladu sa savremenim trendovima.

U sklopu druge komponente projekta, koja za cilj ima poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže, posebno za ugrožene i socijalno isključene grupe stanovništva, projekat u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, podržava implementaciju unaprijeđenog modela sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže u Bosni i Hercegovini. U drugoj, tekućoj fazi, projekat nastavlja implementaciju aktivnosti na području novih šest lokacija u Federaciji BiH, između ostalih, i na području Grada Zenice.

U proteklom periodu, 30 patronažnih sestara/tehničara iz Doma zdravlja Zenica prošli su edukacije iz polivaletne patronaže. Edukacija je počela u januaru 2020. godine ali je nekoliko puta prekidana zbog pandemije COVID 19, da bi uspješno okončana krajem maja 2021. godine.

Komisija koju je imenovalo Federalno ministarstvo zdravstva tokom mjeseca septembra 2021. godine održat će i završni ispit za 30 patronažnih sestara/tehničara.

Kako bi nominovane patronažne sestre/tehničari iz Doma zdravlja Zenica uspješno odgovorile na prošireni obim prakse i stekle/unaprijedile potrebne kompetencije za pružanje preventivnih, zdravstveno-promotivnih i kurativnih usluga, ProSes projekat podržava implementaciju nekoliko različitih aktivnosti.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH finansira i podržava Vlada Švajcarske, a mandat za implementaciju projekta je povjeren Konzorciju kojeg čine Fondacija Fami i Ženevske univerzitetske bolnice (HUG). Projekat djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini i predviđa dugoročnu intervenciju. Nakon prve faze koja je trajala od 1. oktobra 2012. do 30. novembra 2017. uslijedila je druga faza koja će trajati do 31. maja 2022. godine.

dzz.ba