ZENICA: Održan sastanak sportskih centara na području FBiH

FOTO: Zenicainfo.ba

 Inicijativni sastanak sportskih centara u Federaciji BiH održan je danas u Javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata koje je ujedno i inicijator ovog sastanka. Namjera je da zajedničkim djelovanjem unaprijede ciljeve poslovanja, posebno kada je riječ o zahtjevu za pomoć iz sredstava kreditnog aranžmana MMF-a namijenjenih za saniranje posljedica od pandemije COVID-19.

Pandemija korona virusa ostavila je traga na svim granama privrede, a osim ugostiteljskog i turističkog sektora, najveće gubitke ostvarila su javna preduzeća koja upravljaju sportskim i kulturnim objektima.

Od pojave pandemije to je za nas sve nepoznanica i krizni štabovi prvo što su uradili jesu zabranili skupove, a sve naše ustanove i preduzeća ovise, rade i funkcionišu na račun okupljanja građana, odnosno sportista na određenim mjestima. Na osnovu toga mi indirektno i direktno ostvarujemo prihode. Od pojave pandemije prva tri mjeseca svima nama je bio zabranjen rad, zabranjeno okupljanje, tako da smo tu direktno bili ne pogođeni, nego skrhani“, kaže Jasenko Elezović, direktor JP SKPC „Mejdan“ Tuzla.

Jedan od glavnih zaključaka usvojenih na današnjem sastanku jeste da se od  federalne vlade zatraži finansijska pomoć iz nedavno odobrenog kreditnog aranžmana međunarodnog monetarnog fonda, a koji je namjenje za saniranje posljedica od pandemije COVID-19.

Ovo je prilika da zajedno izađemo pred Vladu FBiH sa inicijativom da dobijemo dio sredstava na ime saniranja privrede, jer i mi smo grana privrede i naravno da mi očekujemo da ćemo imati sluha od naših osnivača i Vlade FBiH, te naših kantonalnih ministarstava i da ćemo dobiti dio sredstava kako bi sanirali naše poslovanje“, istakao je Sedin Lepara, direktor JP Sportski centar „Jablanica“.

Ako imamo saznanja da su hotelijeri i turističke zajednice, što je svakako pohvalno, dobili oko 30 miliona KM iz budžeta dok još nije bio uključen ovaj kreditni aranžman, s obzirom na ovaj novi aranžman sa MMF-om od 400 miliona KM, mi očekujemo jedan dio iznosa od toga ili iz budžeta i da se na taj način ova grana privrede pomogne“, dodao je Nedim Talić, direktor JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica. (R. Š.)