Koje dvije namirnice su najviše poskupjele u FBiH?

Najizraženije povećanje cijena zabilježeno je u cijeni ulja i piletine, kazali su za N1 iz Federalnog ministarstva trgovine, te dodali kako “kontinuirano prate cijene životnih namirnica u Federaciji BiH i sačinjavaju odgovarajuće analize vezane za kretanja cijena”.

Uvoz ulja u Bosnu i Hercegovinu većim dijelom vrši se iz Mađarske, Srbije i Hrvatske, a manjim dijelom nabavlja se iz Brčko distrikta BiH. Aktuelna cijena uljarica (suncokreta, soje i uljane repice) na berzama nalazi se na višegodišnjem rekordno visokom nivou, što se u potpunosti odrazilo na rast cijiena jestivog ulja, kako u svijetu i regiji, tako i u BiH, odnosno Federaciji BiH.

“Kada uporedimo podatke Federalnog zavoda za statistiku za juli 2021. godine u odnosu na juli 2020. godine najveći rast zabilježen je u cijeni ulja. Naime, ulje je u ovom periodu poskupilo za 37%. Vezano za piletinu, evidentiran je porast cijene od početka godine za 66%. Prvenstveni razlog za ovo pokupljenje je poskupljenje hrane za tov pilića, odnosno žitarica pšenice, raži, kukuruza i ječma. To povećanje je premašilo iznos od 60 % od početka godine. Ističemo da hrana za tov pilića ima udio od 75 % u formiranju maloprodajne cijene piletine. Kad se tome dodaju i značajno povećanje cijene transporta i ambalaže, dolazimo do razloga za navedeno povećanje cijene piletine”, navedeno je za N1 iz Ministarstva trgovine FBiH.

U skladu sa Zakonom o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH, br.2/95 i 70/08), Vlada Federacije BiH u okviru svojih nadležnosti propisuje mjere neposredne kontrole cijena od interesa za Federaciju BiH. Kao mjere neposredne kontrole cijena mogu se za pojedine proizvode i usluge, propisati sljedeće mjere: određivanje najvišeg nivoa cijena, zadržavanje cijena na zatečenom nivou (zatečene cijene), davanje saglasnosti na cijene, odnosno tarife, utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) i obavještavanje o promjeni cijena i marži za proizvode i usluge (evidencija cijena).

Slijedom navedenog, Vlada Federacije BiH na prijedlog Federanog ministarstva trgovine donijela je Odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/21). Ovom Odlukom pravna i fizička lica obavezuju se utvrditi i primjenjivati marže tako da iste ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine.

“Građani svoje upite i žalbe upućuju nadležnim inspekcijskim organima koji iste prioritetno provjeravaju i profesionalno tretiraju u svojim inspekcijskim nadzorima. Kontrolu primjene i poštivanja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori. Prema dostupnim informacijama, u samo jednom kontrolnom periodu, april – juni 2021. godine, federalni i kantonalni tržišni inspektori su izvršili ukupno 557 inspekcijska nadzora, od kojih su u 153 nadzora utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena te izdati prekršajni nalozi u iznosu od 138.750,00 KM. Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je u kontrolnom periodu juli – avgust 2021. godine izvršio 111 inspekcijskih nadzora, a prema raspoloživim podacima iz čeitiri kantonalna tržišna inspektorata (Hercegovačko- neretvanski, Zeničko- dobojski, Zapadnohercegovački, Srednjobosanski) u istima je obavljeno 140 inspekijskih nadzora. Analitička obrada broja utvrđenih nepravilnosti i novčanog iznosa prekršajnih naloga biti će objavljenja po isteku ovog kontrolnog period. Ističemo da će se nadzor inspekcijskih tijela u primjeni Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena nastaviti u kontinuitetu, sve dok su iste na snazi”, naveli su iz Ministarstva.

Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 26/21). Navedenom Odlukom privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata. Predmetna Odluka je na snazi i primjenjuje se od 03.04.2021. godine.

“Naglašavamo, da je mjera neposredne kontrole cijena osnovnih životnih namirnica propisivanjem ograničenja marži donešena i koja je još uvijek na snazi jedino u Federaciji Bosne i Hercegovine u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine (Republika Srpska i Brčko Distrikt) kao i zemlje okruženja”, rekli su za N1 iz Federalnog ministarstva trgovine.

 

akta.ba