Centar za mlade Input i Agencija ZEDA organizovali sajam „Mladi poduzetni kreativci“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih danas je Centar za mlade INPUT u saradnji sa Agencijom Zeda, organizovao sajam „Mladi poduzetni kreativci“.

Svi mladi od 15 do 35 godina imali su priliku da se predstave sa svojim radovima, aktivnostima koje upražnjavaju u slobodno vrijeme ili poslovima od kojih zarađuju za život. Centar za mlade INPUT već šestu godinu organizuje sajam, a sada prvi put u saradnji sa ZEDOM.

„Cilj je promocija mladih biznisa iz biznis inkubatora ZEDA, te da motivišemo mlade ljude koji su nesigurni po pitanju svojih kapaciteta, da li mogu da realizuju svoju ideju u samoodrživ biznis“, navodi Ahmed Fajković, koordinator projekta.

Predstavljeno je sedam izlagača, a u sklopu ovog Sajma održane su dvije radionice: prva je zakonski okviri o pokretanju obrta, a druga je početna reklama za biznis.

Iz Zeničke razvojne agencije poručuju da je ovo još jedan u nizu projekata koji su podržali zajedno sa Gradom Zenica, a sve to u svrhu rada sa mladima, razvojem poduzetništva kod mladih, i razvojem kreativnih ideja. (A. K.)